آیا گوگل پلی دسترسی ایرانیان را محدود کرده است؟
برخی شواهد حاکی از آن است که گوگل پلی روش شناسایی کشور کاربر را از IP به فعالیت های حساب کاربری تغییر داده و باعث شده است که بسیاری از کاربران ایران، کوبا و روسیه نتوانند هیچ اپلیکیشنی را از گوگل پلی نصب کنند.