آیا خالکوبی سرطانی است؟
برچسب‌های مواد روی این جوهرها اغلب نادرست هستند و بسیاری از آنها حاوی ذرات ریز در مقیاس نانو هستند که می‌توانند برای سلول‌های انسان مضر باشند.