آمریکا زمانی حقوق بشر را می پذیرد که با منافع خود مطابقت داشته باشد


حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمین در شورای اسلامی گفت:ما ترک کردیم وی به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: استکبار جهانی سعی می کند همه را در مقابل خود نابود کند و چیزی جز منافع آنها مهم نیست.

وی افزود: امروز که در دوران استعمار مدرن زندگی می کنیم، استکبار جهانی با رنگ حقوق بشر و به قول رهبر انقلاب با دست چدن روکش مخملی سعی در پیشبرد اهداف استکباری خود دارد.

یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: استکبار جهانی حقوق بشر را زمانی می پذیرد که در راستای منافع خود باشد و همواره مخالفان خود را با انگ اقدام علیه حقوق بشر زیر سوال برده و تحت فشار قرار دهد.

نقدعلی خاطرنشان کرد: افغانستان، سوریه، عراق و نیجریه همگی متاثر از رفتارهای استکباری آمریکا هستند و خسارات سنگینی بر آنها تحمیل شده است.

* حتی مردم آمریکا نیز از استاندارد دوگانه حقوق بشر غربی مستثنی نیستند

وی افزود: حتی مردم آمریکا نیز از این استاندارد دوگانه حقوق بشر مستثنی نیستند و رنگین پوستان در آمریکا امنیت ندارند و علاوه بر این، شاهد بی خانمان شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان در آمریکا در زیر سایه خشونت هستیم. اقدامات رژیم سرمایه داری این کشور.

یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس گفت: غرب و آمریکا از یک سو حمید نوری ما را به ادعای دروغ محاکمه می کنند و از سوی دیگر به منافقانی که دستشان به خون ۱۷ هزار نفر آلوده است پناه می دهند. شهروندان ما هستند و دائماً از آنها برای اقدامات تروریستی استفاده می کنند. این نماد واضح و عینی استاندارد دوگانه حقوق بشر آمریکایی و غربی است.

نقدعلی خاطرنشان کرد: ما در نقاط مختلف دنیا و همانطور که گفتم حتی در خود آمریکا هم شاهد این استاندارد دوگانه حقوق بشر هستیم و می بینیم که سفیدپوستان امن هستند و رنگین پوستان نه. خب کسانی که در خط مقدم نظام سرمایه داری هستند و در جهت تامین مطالباتشان حرکت می کنند در امان هستند اما مخالفان نظام سرمایه داری نه.

پایان پیام
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید