آقای Met در زندگی واقعی با افشای دفتر خاطرات به نمادی از امید تبدیل شد.


جی هورویتز ، مشهورترین افسر روابط رسانه ای در تاریخ ورزش حرفه ای آمریکای شمالی. او به عنوان آدمک ، شوخ طبع ، ورزش خوب و طلسم برای تیمی شناخته می شود که بیش از 40 سال او را استخدام کرده است.

گذشته از همه اینها آن مرد سپس نام کتاب خود را “آقای ببینمت” گذاشت.

اما آن یادداشت ، که در مه 2020 در جریان توقف MLB همه گیر منتشر شد. این بدان معناست که هورویتز نمی تواند انتشار آن را از طریق امضای عمومی کتاب و سایر رویدادها ترویج دهد. نقش جدیدی را برای هورویتز فاش کرد ، که در حال حاضر به عنوان معاون روابط فارغ التحصیلان The Mets پس از اداره روابط تجاری تیم از 1980 تا 2018 کار می کند:

الهام

دیدگاهتان را بنویسید