آغاز به کسب بذر گندم اجتناب کرده اند کشاورزان کنید


ولی الله روزی مدیرکل غلات استان زنجان اظهار داشت:لوگو وی به خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: درست در این لحظه کسب بذر گندم در استان تحریک کردن تبدیل می شود.

مدیرکل غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بازرگانی استان زنجان همراه خود خاص اینکه حدود ۱۰ هزار تن بذر گندم استان کنار هم قرار دادن عرضه به امکانات کسب دولتی است، افزود: این گندم اجتناب کرده اند استاندارد بالایی برخوردار است.اکثر محصولات کشاورزان این استان.
روزی به ادعا نمایندگی بازرگانی دولتی ایران ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه برخی اجتناب کرده اند کشاورزان، تعاونی های تولیدی، نمایندگی های کشاورزی، صنایع کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی بخشی اجتناب کرده اند ساخت گندم شخصی را برای بلعیدن بلعیدن کرده اند. دانه بلعیدن خودسرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مصارف ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن نمی شود، نامزدها عرضه این گندم را به امکانات کسب تضمین می کنند، به همین دلیل کسب گندم تحریک کردن شد.

وی اظهار داشت: لذا به اطلاع کشاورزان استان می رسد کدام ممکن است این اداره کل اجتناب کرده اند درست در این لحظه همراه خود پرونده داده ها هدف در سامانه قطع بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا نامه اجتناب کرده اند گروه جهاد کشاورزی استان آمادگی کسب گندم مذکور را دارد. در دسترس بودن شده گندم مذکور به هزینه تضمینی مصوب گندم در سال جاری می باشد» کسب سیلوهای ملکی (غدیر زنجان) .

نوک پیام / ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول سریع دهید