آرا | گامی نزدیک تر به ساخت ربات های انسان نما / ساخت پوست انسان برای انگشت رباتیک
سازندگان این محصول پوستی بر این باورند که از نوع پیشرفته‌تر این پوست می‌توان به عنوان بافت همبند یا الگوی خاصی برای لوازم آرایشی و دارویی استفاده کرد.