آرا | چرا برخی از ما در خطر زندگی می کنیم؟ پاسخ در دوران کودکی است
با کمی برنامه‌ریزی می‌توانیم فعالیت بدنی منظم را در برنامه‌های روزمره فرزندانمان بگنجانیم. این امر به این دلیل است که نه تنها به سلامت جسمانی آنها کمک می کند، بلکه به آنها کمک می کند تا با توجه ذهنی بیشتر با موقعیت های سخت و خطرناک کنار بیایند.