آرا | پخش تلویزیون روسیه در خرسون اوکراین آغاز شد
ارتش روسیه می گوید اکنون برنامه های تلویزیونی روسی را در اطراف منطقه خرسون اوکراین که مسکو ماه هاست آن را اشغال کرده است، پخش می کند.