آرا | وریا غفوری: من خائن و تجزیه طلب نیستم / جان دارم هزاران بار فدای ایران شوم
وریا غفوری گفت: در چند روز گذشته حاشیه هایی به وجود آمد که با واو به کردستان نوشتم، فقط می خواهم این را به متجاوز بگویم. باید بگویم که من خائن و تجزیه طلب نیستم.