آرا | حمله سگ خانگی به عابر پیاده در روسیه
یک شهروند روس در حال قدم زدن در شهر سورودوینسک بود که مورد حمله یک سگ بدون قلاده قرار گرفت. سگ دست مرد را گاز گرفت. دوربین مداربسته شهروند دیگری را نشان می دهد که با حیوان بیرون آمده است.