آرا | حسین طیب به روایت ۲۰:۳۰ / پرونده زم، زاغری، فعالان محیط زیست، جیسون، تبری و مفاسد اقتصادی
حسین طیب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه امروز پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ با حکم سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به سمت مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شد.