آرا | تشکر سخنگوی دولت از دولت روحانی/ کدام دولت واکسن تاج را معرفی کرد؟
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در حوزه کرونا، آمار گمرک، وزارت بهداشت و بانک مرکزی زمان تخصیص منابع کاملاً مشخص است.