آخرین تصویر بازیگر سریال سلمان فارسی/یک بدلکار دیگر جلوی دوربین داود میرباقری رفت (عکس)این سریال در سه دوره تاریخی ایران باستان، بیزانس و روم می گذرد و در دو بخش از دوران کودکی سلمان تا رحلت پیامبر (ص) و بازگشت سلمان به مدا در سال ۲۰۱۸ ترسیم شده است.