آخرین اخبار برجام امروز ۱۳ اکتبر/ جان کربی: دیپلماسی سازنده نیست


جان کربی مدعی شد که دیپلماسی اکنون کارساز نیست.

نوشته جدیدترین اخبار برجام امروز ۱۳ مهر/ جان کربی: دیپلماسی سازنده نیست اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.